Skoleudvalg

Valgte medlemmer af skoleudvalget 2013-2017

Jeanette Kjærgaard Christiansen, leder af Uddannelseshuset, Helsingør Kommune
Steffen Ravn Jørgensen, domprovst i Helsingør provsti
Hans-Henrik Nissen, provst i Fredensborg provsti
Jesper Alstrøm, Chefkonsulent i skoleafdelingen, Børn og Kultur, Fredensborg Kommune
Camilla Eriksen, Sognepræst Hellebæk og Hornbæk Kirke 
Christian Andersen, menighedsrådsmedlem Rungsted Kirke 

Folkekirkens Skoletjeneste Fredensborg – Helsingør
Pædagogisk Fællessamling, Skolen v. Rønnebær Allé
Egevænget 6, 
3000 Helsingør
Tel:49283318 | E-mail:fsfh@fs-fh.dk