Årsplan 2017 - 2018

Undervisningstilbud og kurser

Til brug for planlægning af kommende skoleår præsenteres hermed skoleårets tilbud fra Folkekirkens Skoletjeneste Fredensborg - Helsingør. Årsplanen udsendes tillige til alle lærere i Helsingør, Fredensborg og Hørsholm kommuner.

Download Årsplan 201-2018 >> >

I menuen "Undervisningstilbud" ovenover kan du læse mere om årsplanen og indholdet i de enkelte projekter og om tilmelding
Klik hér >>>

 

 

Formålet med Folkekirkens Skoletjeneste Fredensborg - Helsingør


 er at styrke samarbejde mellem skole og kirke om religionsfaglige spørgsmål og at inspirere lærerne til en spændende og aktuel undervisning om kristendomskundskab og tværfaglige forløb. Folkekirkens Skoletjeneste Fredensborg - Helsingør udbyder hvert år en række undervisningstilbud til skolerne i Helsingør, Fredensborg og Hørsholm kommuner samt undervisningsrelevante kurser for lærere og præster m.fl. Skoletjenesten står samtidig til rådighed med vejledning i forhold til skolens undervisning i kristendomskundskab. Derudover tilbyder Folkekirkens Skoletjeneste Fredensborg – Helsingør undervisningsoplæg og –idéer til ungdomsuddannelserne. Deltagelse i såvel undervisningsprojekter som kurser er med enkelte undtagelser gratis for skoler og lærere i de to provstier, der dækker Helsingør, Fredensborg og Hørsholm kommuner. Folkekirkens Skoletjeneste Fredensborg – Helsingør er med i det landsdækkende netværk af folkekirkelige skoletjenester i Danmark.