Vestervang Kirke

Skoler i sognet: Nordvestskolen, Skolen ved Gurrevej 

Kirkens adresse:
Gurrevej 66, 3000  Helsingør

Kirkens hjemmeside