Lærerkurser

Kursus for lærere

At filosofere med børn

- et udviklingsprojekt i regi af Folkekirkens Skoletjeneste, Tegners Museum og Nivaagaards malerisamling

 

Samtale om og forståelse af tekster spiller en central rolle i skolens undervisning, men for en lang rækker elever kan ord og tekst også have en blokerende virkning på tænkningen, fordi der har etableret sig en bestemt forståelse af den rette forståelse af dem.

At filosofere med børn er et udviklingsprojekt, som i modsætning hertil tager sit afsæt i skulpturer og billeder på museet og i lokale kirker for ad den vej at sætte tænkningen fri til undren og forundring. Undervejs i projektet vil der være oplæg om det at filosofere med børn på forskellige klassetrin samt præsentation af konkrete eksempler på filosoferende undervisningsforløb, men hovedvægten i projektet kommer til at ligge på, at kursister og instruktører i samspil med genstandene på museet og i kirkerne udvikler måder at gribe en filosoferende undervisning an på samt konkrete undervisningsforløb til relevante klassetrin.

Projektet afvikles over 4 eftermiddage fra kl. 14 – 16 hen over skoleåret 2017/18 – to gange på museer og to gange i lokale kirker.

 

Tilmelding:                   OBS! Senest 17. juni via skoletjenestens hjemmeside: www.fs-fh.dk

Tidspunkter og steder:  Torsdag d. 28. september, kl. 14 – 16 på Tegners Museum
                                        Tirsdag d. 28. november, kl. 14 – 16 i en lokal kirke
                                        Tirsdag d. 30. januar kl. 14 – 16, på Nivaagaards Malerisamling
                                        Torsdag d. 10. april kl. 14 – 16, i en lokal kirke

Målgruppe:                  Lærere på alle klassetrin

 

 

 

Religionernes Dag 2017

Religionernes Dag 2017

Tema: Reformationen og dens nutidige perspektiver

 

Reformationsjubilæet er af flere grunde interessant for skolens undervisning – dels fordi den evangelisk-lutherske lære er den konstitution, som Den danske folkekirke sorterer under og den variant af kristendommen, som skolens undervisning primært er sat til at formidle indsigt i, dels fordi reformationens tankegods og praktiske forvaltning har lagt grunden til en væsentlig del af det samfund, vi kender i dag.

Forlaget Eksistensen har i anledning af reformationsåret udgivet en række mindre bøger, som sætter fokus på udvalgte aspekter ved reformationen og dens virkningshistorie frem til i dag. Et udvalg af forfatterne bag disse bøger vil i skøn forening med erfarne lærere og lærebogsforfattere på årets udgave af Religionernes Dag give et indblik i reformationen og dens virkninger. Som sådan vil dagen være en god inspiration til overbygningsprojektet: Reformation - 500-året for Luthers opgør med Paven. (jf. side 12).

Kurset er gratis ved tilmelding via skoletjenesten.

Der vil være oplæg v. professor Niels Kærgaard, redaktør dr.phil, Marita Akhøj Nielsen, museumsinspektør Lars K. Christensen og kirkehistoriker Carsten Selch Jensen samt lærerne/lærebogsforfatterne Niels Henrik Holdt Madsen, Carsten Bo Mortensen og Anne Rosenskjold.

PS: Detaljeret program for dagen kan ses på Religionslærerens hjemmeside: www.religionslaererforeningen.com

Dagen udbydes i samarbejde med forlaget Eksistensen og CFU København.

Tilmelding:      OBS! Senest 16. juni via skoletjenestens hjemmeside: www.fs-fh.dk

Tid:                   Torsdag d. 31. august kl. 9:30 – 16

Sted:                Campus Carlsberg, Humletorvet 3, 1799 København V.

Målgruppe:      Lærere i religion

 

 

 

Re:formation - teser, tro og tvivl

Re:formation - teser, tro og tvivl

I anledning af reformationsjubilæet i 2017 – 500 året for Luthers opslagaf de 95 berømte teser - udbyder Landsnetværket af folkekirkelige skoletjenester i efteråret 2017 et undervisningsprojekt til 5. og 6. klassetrin med titlen Re:formation – teser, tro og tvivl.

Formålet med projektet er, at eleverne skal lære om og reflektere over, hvorfor reformationen opstod, hvordan den foregik, og hvilken betydning reformationen har haft for kirke, kultur og samfund i Danmark.

Som introduktion til projektet tilbydes et indledende lærerkurser med følgende indhold:

• Hvad betyder reformationen for os i dag? Hvad betyder det, at ethvert individ er enestående? Oplæg ved ph.d., højskolelærer Christian Hjortkjær, Silkeborg Højskole.

• Skuespiller Jesper la Cour Andersen fra Det fortællende Teater introducerer fortællespillet ”Martins verden”, der indgår i forløbet. Eleverne vil her få manuskript til en enkel form for spil om middelalderen og Martin Luthers verden til gennemspilning i en lokal kirke.

• Afslutningsvis præsenterer en medarbejder fra de folkekirkelige skoletjenester det samlede undervisningsmateriale med nedslag i de temaer, som eleverne skal arbejde med. 

 

Tilmelding:                           OBS! Senest 16. juni via CFU’s hjemmeside: www.ucc.dk

Tid:                                       Tirsdag d. 5. september kl. 13 – 16

Sted:                                     Campus Carlsberg

Målgruppe:                          Lærere i dansk ogreligion fra 5. – 6. kl.

 

 

 

Religionsfrihed

 

Religionsfrihed og dermed retten til at tro, hvad man vil, er ikke blot indskrevetsom en menneskerettighed i FN’s menneskerettighedserklæring, men er også en demokratisk borgerret i Danmark og derfor indskrevet i Grundloven.

De seneste års globaliseringstendenser med tiltagende interaktion diverse kulturer og katastrofer med store flygtningestrømme til følge har flere steder i verden sat religionsfriheden under pres og ført til krænkelser heraf rundt om i verden.

Og selv om vi i Danmark prioriterer højt at værne om religionsfriheden, har FN’s særlig udsending for religionsfrihed i en nylig rapport peget på, at der alligevel er plads til forbedringer.

Kurset sætter fokus på religionsfriheden som en grundlæggende rettighed og tegner tillige et billede af, hvordan den forvaltes rundt om i verden – herunder også i Danmark. Hvem krænker hvem, og hvordan håndteres disse udfordringer bedst muligt?

Kurset giver inspiration for og faglig baggrund for undervisningsforløbet af samme navn (jf. side 14).

 

Program:

- oplæg om religionsfrihed ved seniorforsker Eva Maria Lassen: Religion og menneskeret
- oplæg om sameksistens ved journalist Bent Dahl Jensen: Grænseflader mellem religionsfrihed og sameksistens
- samtale i grupper
- oplæg om demokratiernes aktuelle udfordringer ift. religionsfrihed ved folketingsmedlem Daniel Toft Jakobsen (S)
- oplæg om Gud i skolen ved forfatter Ane Kirstine Brandt
- samtale i grupper
- gennemgang af materialet Religionsfrihed

 

Tilmelding:                  OBS! Senest 1. september via skoletjenestens hjemmeside: www.fs-fh.dk

Tid:                              Torsdag d. 23. november kl. 12:30 – 16:00

Sted:                           FN-byen, Marmorvej 51, 2100 Kbh. Ø (Tæt på Nordhavn station)

Målgruppe:                 Lærere i 7. – 10. kl

NB: Kursisterne skal være fremme i god tid til inden klokken 12.30, idet man skal gennem en sikkerhedskontrol ud fra en på forhånd indsendt navneliste. Derfor kan andre en tilmeldte navne ikke deltage i kurset.

 

 

 

Vand - et projekt om betingelser for og trusler mod liv

Vand

- et projekt om betingelser for og trusler mod liv

 

I relation til projektet af samme navn (jf. s. 7) er der mulighed for atdeltage i et forberedende inspirationskursus, hvor der vil være oplæg med såvel et religions som naturfagligt blik på fænomenet vand samt en indføring i de praktiske øvelser, som eleverne kommer til at arbejde med undervejs i forløbet.

Deltagerne vil desuden få materialer til syv små forsøg, som eleverne med fordel kan arbejde med forud for deres senere besøg på naturcenteret.

Der vil være oplæg om vands betydning og funktion i Bibelen ved lektor Søren Holst (Kbh. Uni.) og oplæg om naturfaglig teori samt praktiske eksperimenter med vand og liv ved Thomas Nielsen (konsulent for naturfag, Uddannelseshuset i Helsingør ).

 

Tilmelding:                  OBS! Senest 1. september via skoletjenestens hjemmeside: www.fs-fh.dk

Tid:                              Torsdag d. 8. marts 2018 Kl. 13 – 16.

Sted:                           Naturcenter Nyruphus, Kongevejen 270, 3060 Espergærde

Målgruppe:                 Lærere i natur/teknologi og religion fra 1. – 3. kl.