Indskoling

Dit og Mit – hvor går grænsen?

1. - 3. klasse                                                       (OBS: Tilmelding senest 16. juni)

 

Dit og Mit – hvor går grænsen?

Projektet om Dit og Mit handler om grænser, samt hvad der sker, når man sætter eller overskrider
dem. Gennem en række kropslige øvelser – iscenesat af professionelle kampsportsinstruktører – af dækkes grænserne for dit og mit samt mellem dig og mig. Derved erhverver eleverne sig nogle nære erfaringer med grænsebegrebet i relation til alt fra smårapserier af fx hinandens viskelæder over det at have råderetten over sit eget værelse til fx at kunne sige fra, når man føler sig krænket eller intimideret.

I relation til de fysiske øvelser lægges der via billeder og fortællinger op til små filosoferende samtaler om, hvorfor man ikke må sjæle? Hvorfor ejendomsretten er ukrænkelig? Og hvad det vil sige at have en personlig grænse?

Under et tilhørende kirkebesøg arbejder eleverne ud fra en genfortælling af historien om den brændende tornebusk med Bibelens syn på grænser mennesker imellem og imellem Gud og mennesker.

Eleverne får tillige en gennemgang af kirkens rum og opbygning for også at arbejde med synlige og usynlige grænser. Er der usynlige grænser i kirken? Eller må alle gå, hvor de vil?

NB: På tidspunktet for ønske til besøg af kampsportsinstruktør skal gymnastiksalen være til rådighed.

Fag:                     Religion, idræt og billedkunst

Periode:              August - oktober (uge 33 – 41)

Antal lektioner:  10 - 12 

Udfyld punkt:     A (Lokalt kirkebesøg) og
                            B (Besøg af kampsportsinstruktør (uge 34 - 39))

 

Gå til tilmelding >>> 

 

 

 

Midt mellem stjernerne!

1. – 3. kl.

Midt mellem stjernerne!  

 

Fag:                                 Religion og natur-teknologi

Periode:                         November - december (uge 44 – 48)

Antal lektioner:             7 - 9

Udfyld tilmeldingsfelt:  A (Lokalt kirkebesøg)

 

Gå til tilmelding >>> 

 

 

 

Et møde med den danske salme 2018 - Ingemanns morgensange

3. kl.

Et møde med den danske salme 2018

Ingemanns morgensange

Temaet for Et møde med den danske salme 2018 er B.S. Ingemanns morgensange,
og eleverne skal både indholdsmæssigt og musikalsk arbejde med følgende fem sange:

- Lysets engel går med glans
- Nu vågner alle Guds fugle små
- I Østen stiger solen op
- Nu titte til hinanden
- Nu ringer alle klokker mod sky

En dag i løbet af januar kommer klassen på besøg i en lokal kirke og øver salmerne igennem med orgelledsagelse forud for salmesangsafslutningen, hvorm alle deltagende klasser samles i enten Helsingør Domkirke eller Hørsholm Kirke tirsdag d. 6. februar 2018.


Fag:                                 Religion, musik og dansk

Periode:                          December – februar (uge 49 – 6)

Antal lektioner:             10 – 12

Udfyld tilmeldingsfelt:  A (Lokalt kirkebesøg) + C (Salmesangsafslutning 6. februar)

 

Gå til tilmelding >>> 

 

 

 

En dag i kloster

Karmeliterklosteret i Helsingør. Foto: Peter Christiansen

 

1. – 3. kl.

En dag i kloster
 

Tag eleverne med tilbage til det 13. århundredes klosterliv, hvor de møder Frans af Assisi og søster Clara, der begge arbejder målrettet på at hjælpe de fattige. Over en formiddag henlægges undervisningen til Karmeliterklosteret i Helsingør, hvor eleverne leger og arbejder som munke og nonner.

Eleverne skal i projektet arbejde med og lære om; middelalderkirkens klosterbevægelse, de kristne grundbegreber tro, tvivl, barmhjertighed og næsten samt en række fortællinger fra Det nye Testamente om Jesu liv.

Til projektet hører et arbejdshæfte med en tegneserie om Frans af Assisi og lån af kutter på dagen iklosteret.

 

Fag:                                 Religion, historie og dansk

Periode:                          Marts-april (uge 10 – 17)

Antal lektioner:              6

Udfyld tilmeldingsfelt:    B (Besøg i klosteret)


Gå til tilmelding >>> 

 

 

 

Vand - et projekt om betingelser for og trusler mod liv

1. – 3. kl.

Vand

- et projekt om betingelser for og trusler mod liv

 

Hvad er vand, og hvad bruger man det til? Kan et menneske få for meget vand? Og hvorfor spiller vandså stor en rolle i de fleste religioner?

Gennem projektet får eleverne et dobbeltblik på fænomenet vand– dels nogle konkrete oplevelser med vand og dets tilstandsformer, dels nogle kreative erfaringer med at udtrykke sig symbolsk med og omkring vand.

Den naturfaglige del af projektet, som byder på enm ekskursion til Naturcenter Nyruphus, belyser vand som en nødvendig betingelse for liv overhovedet men også som den enorme og ødelæggende kraft i det ellers så bløde element.

Den religionsfaglige del af projektet har i højere grad fokus på vands symbolske betydning i relation til skabelse, syndflod, dåb og renhed. Dette sættes der bl.a. fokus på under kirkebesøget.

Derudover vil eleverne stifte bekendtskab med vands mbetydning inden for henholdsvis islam og hinduisme.

Til projektet vil der være mulighed for at deltage i et forudgående inspirationskursus på Naturcenter Nyruphus, hvor der vil være oplæg om såvel teologi som om naturfag og indføring i de praktiske øvelser, som eleverne kommer til arbejde med undervejs i forløbet (se side 19 i Årsplanen)


Fag:                                 Religion og natur/teknologi

Periode:                          April - juni (uge 15 – 22)

Antal lektioner:              10 - 12

Udfyld tilmeldingsfelt:   A (Lokalt kirkebesøg) og
                                        B (Besøg på Nyruphus - uge 14 – 18 og uge 22 – 26)


Gå til tilmelding >>>