Mellemtrin

Re:formation – teser, tro og tvivl

Detalje fra projektets tegnefilm udarbejdet af Tiny Film.

 

5. – 6. kl.                                                                        (OBS: Tilmelding senest 16. juni)

Re:formation – teser, tro og tvivlRe:formation – teser, tro og tvivl er et landsdækkende undervisningsprojekt til mellemtrinnet om reformationen, der udbydes af Landsnetværket af folkekirkelige skoletjenester i efteråret 2017. Anledningen er reformationsjubilæet – 500-året for Martin Luthers opslag af de berømte 95 teser, som satte reformationen i gang.

Projektet er tværfagligt mellem kristendomskundskab, historie og dansk og tager udgangspunkt i forenklede fælles mål for disse fag.

Undervisningsoplægget er tilrettelagt i fem faser – fem faglige temaer, der introducerer både reformationens forudsætninger, indhold og konsek enser for eleverne. Disse er: Verden i 1500-tallet, Martin Luther og Bibelen, Bogtrykkerkunsten, Reformationen i Danmark samt Fællessang.

Lærere, der tilmelder deres klasser, modtager:

• Tilbud om lærerkursus med skuespiller Jesper La Cour Andersen og ph.d., højskolelærer Christian Hjortkjær (jf. s. 17)

• En lærervejledning med undervisningsoplæg med faglig og pædagogisk vejledning

• Re:minder – bog til eleverne med opgaver og fakta om reformationen

• Adgang til hjemmeside med projektmateriale bl.a.:

- 5 tegnefilm om projektets 5 temaer:

- Rap af Per Vers med en nyfortolkning af en Luthersalme

- Manus til fortællespil i en lokal kirke

 


Fag:      
                           Religion, musik, billedkunst, historie og dansk

Periode:                           September (uge 37 – 41) 

Antal lektioner:               14

Udfyld tilmeldingsfelt:    A (Fortællespil i lokal kirke - uge 39 - 41)

 

Gå til tilmelding >>>  

 

 

 

Hvem passer på mig?

4. – 6. kl.

Hvem passer på mig?

- et projekt om Gud, omsorg og Holger Danske, med indledende teateroplevelse ved Kronborg

 

Hvem passer på mig? Det er hovedspørgsmålet i dette projekt. I mange situationer gennem livet er det igtigt, at nogen passer på en eller, at man passer på andre. Hvordan gør man lige det? Specielt i mødet med de fremmede, er et af spørgsmålene, om mennesker skal forsvare sig eller, hvordan man kan undgå en konflikt. Udgangspunktet for projektet er sagnfiguren Holger Danske. Han sidder som bekendt ifølge legenden som et nationalt symbol nede i kasematterne under Kronborg. Sagnet om Holger Danske siger, at skulle Danmark komme i krise, vågner han og står os bi med sin store erfaring og viden om andre kulturer og religioner. En af pointerne i dette projekt er, at der netop er flere måder at møde de fremmede og de potentielle trusler på. Holger Danske kæmpede tilbage i sidste halvdel af det første årtusinde mange slag rundt omkring i Europa, - hans måde at møde det fremmede på var som en krigers.

Som parallel hertil vil eleverne komme til at arbejde med fortællinger fra Bibelen, der fortæller om en anden måde at møde det fremmede på. Det er netop disse pointer der har inspireret ”Det fortællende Teater” til forestillingen om Holger Danskes møde med det fremmede, som eleverne skal se som indledning til arbejdet med spørgsmålet ”Hvem passer på mig?”.

 

Fag:                                   Religion, dansk og historie

Periode:                            Oktober - november (uge 43 – 48) 

Antal lektioner:               6 - 10

Udfyld tilmeldingsfelt:    A (Lokalt kirkebesøg) og B (Teaterforestilling - uge 44 - 46)

 

Gå til tilmelding >>> 

 

 

 

Et møde med den danske salme 2018 - Ingemanns morgensange

4. – 6. kl.

Et møde med den danske salme 2018

Ingemanns morgensange

 

Temaet for Et møde med den danske salme 2018 er B.S. Ingemanns morgensange, og eleverne skal både indholdsmæssigt og musikalsk arbejde med følgende fem sange:

- Lysets engel går med glans
- Nu vågner alle Guds fugle små
- I Østen stiger solen op
- Nu titte til hinanden
- Nu ringer alle klokker mod sky

En dag i løbet af januar kommer klassen på besøg i en lokal kirke og øver salmerne igennem med orgelledsagelse forud for salmesangsafslutningen, hvor alle deltagende klasser samles i enten Helsingør Domkirke eller Hørsholm Kirke tirsdag d. 6. februar 2018.

 

Fag:                                Religion, musik og dansk

Periode:                         December – februar (uge 49 – 6)

Antal lektioner:             10 - 12

Udfyld tilmeldingsfelt: A (Lokalt kirkebesøg) + C (Salmesangsafslutning 6. februar)


Gå til tilmelding >>> 

 

 

 

Forvandlinger – Puppe og Grav – et påskeprojekt

4. – 6. kl.

Forvandlinger – Puppe og Grav – et påskeprojekt

 

Opbygning, nedbrydning og genopbygning kan opleves året rundt i naturen. Tag fx sommerfuglen, der undergår en fantastisk forvandling fra jordbundslarve  over tilsyneladende livløs puppe for så til sidst at ende som en himmelstræbende sommerfugl.

Det er en forvandling, der kan ses som en parallel til kristendommens grundlæggende forståelse af livets rytme fra liv over død til opstandelse. Med dette udgangspunkt sættes fokus på den kristne påske og opstandelsesberetningen.

Som afslutning på projektet får klassen mulighed for over en formiddag at få besøg af billedkunstner Marina Pagh, som vil bistå eleverne i at give et kreativt udtryk for deres erhvervede erkendelser (jf. punkt B).

 

Fag:                                     Religion, natur-teknologi og billedkunst

Periode:                              Februar - april (uge 8 – 12)

Antal lektioner:                 10 - 15

Udfyld tilmeldingsfelt:      A (Lokalt kirkebesøg) og
                                           B (Besøg af kunstner - uge 11 - 17)


Gå til tilmelding >>>