Overbygning

Reformation – 500-året for Luthers opgør med Paven

Dronningens gobeliner ”Reformationen”, Bjørn Nørgaard.

 

 

7. – 10. kl.                                                                              (OBS: Tilmelding senest 16. juni)

Reformation – 500-året for Luthers opgør med Paven

 

1536 regnes ofte for fødselsåret for den danske velfærdsstat, mens 2017 er 500-året for Martin Luthers opgør med pavekirken og dens afladshandel. Men hvad skete der forud for, at Luthers reformation af kirken blev en realitet i Danmark, som fik vidtrækkende konsekvenser både for samfundets indretning og den enkeltes tro?

Undervisningsforløbet fokuserer på de samfundsmæssige, historiske og religiøse aspekter af det trosskifte, der fandt sted med reformationen - og konsekvenserne af dette frem til i dag.

Alle klasser tilbydes i relation til projektet en levende omvisning om middelalderens klosterliv i Sct. Mariæ Kloster i Helsingør v. sognepræst Jørgen Ingberg Henriksen – alias ”Broder” Martin.

I forbindelse med projektet er der mulighed for at melde sig til Religionernes Dag for at få inspiration til forløbet (jf. side 16).

 

Fag:                                  Religion, historie, dansk og samfundsfag

Periode:                           September - oktober

Antal lektioner:              10 – 15

Udfyld tilmeldingsfelt:   B (Besøg i kloster)

 


 Gå til tilmelding >>>

 

 

 

Innovation, næstekærlig og gode gerninger

Murkunst, formentlig af den anonyme street-art kunstner Banksky.

 

 

7. – 10. kl.

Innovation, næstekærlig og gode gerninger

 

Gør gode mennesker gode gerninger, eller gør gode gerninger mennesker gode? Hvad er en god gerning? Og er gode gerninger det samme som næstekærlighed? Udøver man gode gerninger, fordi man vil, fordi man vil ses, eller fordi man ikke kan lade være? Hvad synes andre egentligt om min hjælpsomhed? Og hvilken betydning har fantasi og indlevelse for at opfinde nye handlemuligheder i ens møde med andre – i dannelsen af nye fællesskabelser?

I dette projekt om gode gerninger og næstekærlighed arbejder eleverne med at etablere en nuanceret forståelse af begrebet næstekærlighed i kristendommen og af den verdslige etik i mellemmenneskelige relationer.

Eleverne tilegner sig en række fagtermer, der gør dem i stand til at definere kærligheds- og næsteforståelsen i kristendommen. Gennem metoder til at arbejde med innovation undersøges det om næstekærlighed er noget, der kan konstrueres og sættes i scene i relation til andre, samt om den er det samme som gode gerninger eller noget andet?


Fag:    
                             Religion og dansk

Periode:                           Oktober - november

Antal lektioner:                20

Udfyld tilmeldingsfelt:    A (Lokalt kirkebesøg)Gå til tilmelding >>>

 

 

 

Religionsfrihed – rum til at tænke og tro?

7. – 10. kl.

Religionsfrihed

– rum til at tænke og tro?

 

I dette projekt skal eleverne arbejde med de dilemmaer som religionsfriheden afføder i et flerkulturelt samfund. Hvad er religionsfrihed? Hvad vil det sige, at samfund er sekulært? Hvilke love og konventioner gælder for religionsfriheden?

Hvordan kan religiøse og ikke-religiøse leve i et fælles samfund, og hvilken love er styrende for denne sameksistens? 

Eleverne arbejder case-baseret med, hvad religionsfrihed er. Materialet indeholder både fiktive cases, som tager udgangspunkt i elevernes skolehverdag, samt virkelige cases fra medierne, hvor dilemmaer vedrørende religion, konflikter og sameksistens er omdrejningspunktet.

Afslutningsvist i projektet skal eleverne fremlægge forslag til, hvordan man lokalt kan arbejde med sameksistens og demokrati mellem forskellige religiøse og ikkereligiøse livssyn.

Gennem arbejdet med en række begrebskort, skal eleverne selv anvende centrale begreber som enneskerettigheder, religionsfrihed, demokrati, sekularisering og forholdet mellem stat og individ. Materialet indeholder baggrundsstof til eleverne om religionsfrihedens historiske udvikling og om, hvordan forfølgelser og begrænsninger af religionsfriheden præger et stigende antal af verdens konfliktområder.

Det er ønsket, at eleverne herigennem får viden om at alle religioner både krænkes og krænker. Desuden hører der til materialet en oversigt over verdens væsentligste religioner, deres udbredelse, skrifter, grunddogmer og fraktioner.

Til projektet knytter sig et forudgående inspirationskursus for lærere d. 23. november i FN-byen i København (jf. s. 18)Fag:                                   Religion, historie og samfundsfag

Periode:                            Januar - februar (uge 1 – 6)

Antal lektioner:                15 - 20

 Gå til tilmelding >>>