Ungdomsuddannelser

Folkekirkens Skoletjeneste Fredensborg - Helsingør
henvender sig også til ungdomsuddannelserne i Helsingør, Fredensborg og Hørsholm kommune med forskellige tilbud. Og der er altid mulighed for at samarbejde om et projekt eller et undervisningsforløb, hvor det er relevant at benytte sig af Folkekirkens ressourcer. Det behøver ikke at være i relation til faget religion, men kan ligeså vel indgå i mange andre fag.

Materialer på nettet
AT-forløb om tro og viden med henblik på fagene religion og biologi: www.livetsoprindelse.dk. Materiale om Bob Dylan og kristendommen: http://www.puc.helsingor.dk/konsulenter/kristendomskundskab/inspiration.aspx

Kirkebesøg
Der er altid mulighed for at kontakte os med henblik på at få tilrettelagt et kirkebesøg i en eller flere kirker.

Fokus i forbindelse med kirkebesøget kan fx være:

Kirkearkitektur:
Besøg tre forskellige kirker fra forskellige perioder og lad besøgene have særligt fokus på sammenhængen mellem arkitektur og teologi.

Kirken som rituelt rum:
Et besøg i en kirke med præsentation af de ritualer og rituelle ”genstande” som indgår i en gudstjeneste eller i et andet kirkeligt ritual. Samtidig vil der være mulighed for at diskutere ritualernes betydning med en præst.

Bibelens brug og betydning i forhold til gudstjenesten:
Mød en præst, der dels demonstrerer sin egen brug af Bibelen i gudstjenesten og dels diskuterer Bibelens rolle og betydning inden for den lutherske kirke med eleverne.

Kirkekunst:
Besøg og undersøg kirker med hhv. moderne og ældre kirkekunst. Diskuter de kristendomsfortolkninger, som kunsten udtrykker.

 

Paneldebat

Folkekirkens Skoletjeneste Fredensborg – Helsingør har flere gange arrangeret paneldebatter på skoler, hvor temaet relaterer sig til spørgsmål om tro, etik og filosofi.
Det kunne fx være mellem repræsentanter fra forskellige trossamfund, mellem en præst og en ateist, mellem præster og politikere etc.
Henvend jer til Folkekirkens Skoletjenestes medarbejdere med henblik på at finde frem til den model, der passer til den konkrete undervisning.  
----------------------------------------------

EFTERÅR 2012
I samarbejde med en rækker lærere på Espergærde Gymnasium udvikler Folkekirken Skoletjeneste til efteråret et undervisningsforløb om ritualer og ritualteorier. Efterfølgende er det tanken, at der sættes særlig fokus på nadverritualet og dets betydning. 

JANUAR 2013
Som et element i den internationale markering af Auschwitz-dagen d. 27. januar tilbyder Folkekirkens Skoletjeneste et oplæg om forskellige temaer i relation til arbejdet med dagen som et fællesarrangement på gymnasiet. Oplægget kan integreres i et allerede planlagt forløb eller danne afsæt for elevernes videre arbejde med året tema.